Kallelse till ordinarie årsmöte 2024: läs den här

Föreningen

Idrottsklubben Segro bildades 1930 i Bäsna och verkar för att byborna och andra intresserade ska kunna bedriva idrott lokalt.

Läs mer om föreningen här.

Bli medlem

Medlemskapet i IK Segro är viktigt både för föreningen och den enskilde individen. Som medlem kan du ta del av alla anläggningar med gott samvete samtidigt som klubben får livsnödvändiga medel att upprätthålla och utveckla verksamheten.

Läs om hur du blir medlem här.

Våra anläggningar

Föreningen har många olika anläggningar för den som vill prova olika saker.

Läs mer om våra anläggningar här.

Sponsorer

Om ditt företag vill sponsra föreningen, kontakta någon i föreningsstyrelsen för mer information.

Föreningsstyrelsen 2023/24

Jonas Hellsten, ordförande
Tomas Olofsson, vice ordförande
Madelene Norgren, kassör
Pär Sönnert, sekreterare
Janne Tuori, ledamot
Per Iwers, ledamot
Per Wikström, ledamot
Emma Johansson Helsing, ledamot
Ingegerd Hjort, ledamot
Lars Nylén, ledamot
Peter Andersson, ledamot