Föreningen har många anläggningar för den som vill prova olika aktiviteter. Användning av anläggningarna är gratis för medlemmar.