En isbana fanns i Bäsna redan på 50-talet. Isbanan flyttades till nuvarande plats 1983 och 2020 ersattes den med en multiarena med hjälp av pengar från Göte “Proppen” Heds minnesfond.