Om du vill läsa mera så finns en pärm i klubbstugan vid fotbollsplanen.

Sammanfattning av föreningens återkommande arrangemang och tävlingsidrott 

1933-1936 “Dans på Segro Park”

1944-1951 “Klintloppet”   

1953-1965 Seriespel i ishockey

1960-talet- Majstångsresning

1961-1977 Seriespel i fotboll under namnet IK Segro

1970-2001, 2002- Tennisturneringen “Bäsna open”

1977-2001 Seriespel i fotboll under namnet Djurmo/Segro

1980-1987 Påsk- och juldagsdanser

1980- Dans kring granen/Barnens julfest

1987-1989 Julmarknad

1989-1994 Fritidsgårdsverksamhet

1994-2009 Segrodag

1996-1999 Julmarknad

1997- Sista april firande

2002- Seriespel i fotboll under namnet IK Segro

Simskola

Hockey-bockey

Dessutom har sektionerna anordnat tennisträning, klubbmästerskap och kommunmästerskap i tennis, serietävling i skidor och terränglöpning, barn- och vuxengymnastik.            

1930-talet

Den 28 augusti 1930 hölls det första mötet i föreningen. Föreningens namn blev då “Bäsna Idrottsvänner”.  Första styrelsen bestod av Gunnar Hedlöf ordförande, Gustav Wikström sekreterare och Verner Sundell kassör. Segros första medlem var Herman Söderberg.

Vid ett möte den 10 oktober beslöt medlemmarna, genom röstning, att namnet skulle ändras till IK Segro.

Arbete med en fotbollsplan påbörjades men avstannades i slutet av 1930-talet på grund av att det saknas medel för färdigställande.

1933 byggde föreningen en friluftsbanan ute vid Torpet, Hean, kallad Segro Park.

1936 såldes dansbanan, Segro Park, med tillbehör på auktion efter några sämre säsonger.

Första medlem
Stadgar

1940-talet

1941 anslogs 80 kronor till 10-årsfesten.

1944 anordndes för första gången skidtävlingen “Klintloppet”.

1945 fick föreningen 750 kronor i bidrag från kommunen för att färdigställa  fotbollsplanen.

1946 firande IK Segro 15-årsjubileum med fest på Älvnäs pensionat. Samma år kom ett förslag från Gagnefs kommun att slå ihpp alla idrottsföreningarna inom kommunen och anlägga en stor modern idrottsplats vid Ängsholn. Detta förslag mötte ett kompakt motstånd och blev aldrig av.

1948 byggdes en bastu nedanför idrottsplatsen vid Jyfasbäcken. 1949 sjönk bastun ner i dyn.

1949 anlades en ishockybana på Kärrmyrsjöns is.

1950-talet

1951 var sista året Klintloppet anordnades. 1952 fick man ställa in och loppet upphörde i och med detta. Ishockeybanan flyttades till fast mark vid “Trogens snickeri”. Även en reglementsenlig sarg byggdes.

Säsongen 1952 deltog föreningen i den av Falu-Kuriren anordnade byalagsturneringen för hela Dalarna. Man gick till final som vanns över Östnor från Mora med 3-2.

1953 var fotbollsplanen klar att tas i bruk och man kunde inhandla en klubbdräkt. Första matchen spelades mot Djurmo IK och vi förlorade med 8-1. Ishockeylaget deltog i seriespel med start i division 5. Laget kom tvåa efter segrande Björbo.

1958 gick ishockeylaget upp i division 4.

Ishockeytröjorna

1960-talet

1961 köptes Bäsna hållplats för att flyttas till idrottsplatsen och byggas om till omklädningsrum. Samma år anmäldes fotbollslaget i seriespel.

1962-64 breddades och förbättrades fotbollsplanen.

1964 begärde föreningen att kommunen snyggar upp badet vid Hemtjärn.

1965 lades ishockeyverksamheten ner.

1968 beslutades att anlägga ett elljusspår. Samma år övertog föreningen “Bäsna gamla skola” av Bäsna by, som sedermera blev föreningens klubbstuga. Midsommarfest tillsammans med  bygdegårdsföreningen ger god vinst.

1970-talet

På årsmötet 1970 tillsattes en valberedning med uppgift att undersöka om det fanns intresse för uppdelning av föreningens verksamheter på sektioner sammanhållna av en huvudstyrelse. Uppdraget lyckades och vid nästa årsmöte valdes särskilda sektioner för fotboll, skidor/isbana, skidbacke och tennis,

1972 köptes föreningens första skoter in.

1973 startade föreningen med damfotboll.

1976 vann damlaget sin serie. Sektionen för skidor/isbana ombildas till en skid- och en hockeysektion.

1977 breddade man och sprängde sten för at få en riktig slalombacke. Dessutom fixades belysning, lift samt ny väg och parkering. Fotbollsverksamheten slogs ihop med Djurmo/Sifferbo IF. Lagen spelade under namnet Djurmo/Segro. En inomhussektion bildades med gymnastik och bordtennis.

1978 invigdes av skidbacken med värmestuga. Föreningen anordnade kommunmästerskap på skidor.

1979 vann föreningens första lag division 6 i tennis.

Seriesegern 1976

1980-talet

1980 på årsmötet bildades en ungdomssektion för att ta hand om ungdomsverksamhet i “gamla klubbstugan”. Sektionen bedrevs mellan åren 1980-82.

1980-83 arrangerades 24-timmars lopp på skidor. Vid tävlingen 1980 var det -25 grader.

1981-88 var föreningen huvudman för Bäsna bygdebio. Sista filmen som visade var “Strul” med Björn Skifs.

1982 köptes en pistmaskin med hjälp av kommunala medel. Detta år kom ett förslag att flytta isbanan till skolan.

1983 utvidgades parkeringsplatsen vid fotbollsplanen. Hösten 1983 och våren 1984 gjordes breddning och förbättring av fotbollsplanen. Isbanan flyttades till skolan.

1984 lades bark i slalombacken. Badkommitté bildas med uppgift att se till badet vid Hemtjärn. Sargen vid isbanan sattes upp. Detta år sändes radioprogrammet “Skivor till kaffet” med Bertil Perrolf från gamla klubbstugan.

1986 köptes en åkbar gräsklippare in.

1988 vid årsmötet bildades en ridsektion.

1989 gjordes upprustning och utökning av badet vid Hemtjärn. Nya ungdomsfotbollsmål köptes in och de gamla flyttades till lekparken bakom “Missionshuset”. Efter många diskussioner med kommunen fick föreningen bidrag till snöslunga som köptes in 1990. Under våren startades viss fritidsgårdsverksamhet upp i “gamla klubbstugan”. Under hösten hjälpte kommunen till med bemanning.

1990-talet

1990 beslutades att ny belysning till ishockeyplanen skulle inköpas. Ansökan om bidrag från kommunen avslogs. Klubbstugan vid fotbollsplanen renoverades invändigt.

1992 beslutades om att bygga ny klubbstuga vid fotbollsplanen 1993.

1993 påbörjades arbetet med nya klubbstugan vid fotbollsplanen. Ny belysning och sargen målades vid ishockeyplanen.

1994 klubbstugan blev färdig under våren och invigdes i augusti. Målning av avbytarbåsen vid fotbollsplanen gjordes. Alla skidleder märktes upp.

1995 hölls sommarsimskola i Hemtjärn. Förbättrades parkeringsplatserna vid klubbstugan. Stugan vid slalombacken “Klinten” målades. Omläggning av fotbollsplanen påbörjades under hösten. En barack köptes in som är placerad vid fotbollsplanen.

1996 omlades fotbollsplanen under försommaren. Fotboll- och backsektionen anordnade julmarknad. Konstaterdes att ny sarg behövdes inom 1-2 på ishockeyplanen.

1997 anordnade föreningen simskola.

1998 köptes ny sarg till ishockeyplan in. Kontakter med lantmäteriet togs angående ny dragning av elljusspåret.

1999 föreningen medverkar i Riksmarschen. Avbytarbås byggs vid ishockeyplanen.

Klubbstugebygget

2000-talet

2000 Föreningen får sin första hemsida. På grund av murkna stolpar utrangerades gamla elljusspåret.

2001 hopptornsplattsform inköptes till Hemtjärn med hjälp av kommunalt bidrag. Sista aprilfirandet flyttades till ångbåtsbryggan. Värmestugan vid slalombacken “Klinten” målades. Slalombacken öppen från sportlovet till veckan före påsk. Under hösten diskuterades att starta seniorfotboll igen. Ridbanan blev klar att tas i bruk. Nedmontering av elljusspåret gjordes. På grund av dåligt intresse ställdes Bäsna open in.

2002 barnens julfest flyttades till trettondagen. Föreningen tillsammans med Bäsna föräldraförening arrangerade sommarsimskola i Hemtjärn. Seniorfotbollen startades upp igen.

2003 stor uppdatering av hemsidan. Diskussioner fördes om att hyra ut “gamla klubbstugan” till Bäsna Intresseförening. Ishockeysargen målades. Barack inköptes till ishockeyplanen. Belysning till ridbanan fixades.

2004 diskussioner om breddning av fotbollsplanen. Avtal skrevs med Bäsna Intresseförening om uthyrning av “gamla klubbstugan”.

2005 avtal skrivs mellan föreningen och Bäsna bysamfällighet om användning av deras mark kring fotbollsplanen. Under hösten breddades fotbollsplanen.

2006 inköptes åkbar gräsklippare. Breddningen av fotbollsplanen färdigställdes under våren. 2009 anordnade hjärt-, lungräddnings och första hjälpen-kurs. Sargen vid ishockeyplanen målades. El till hinderboden vid ridbanan drogs in. Ny skoter inköptes.