IK Segro är Bäsnas idrottsförening med anor från 1930. Föreningen jobbar för ökat välbefinnande hos sina medlemmar genom idrott och friluftsliv. Vi sköter de idrottsanläggningar som finns i Bäsna. Användning av våra anläggningar är gratis för medlemmar. Vi har flera lag i ungdomsfotboll och på sommaren är det tennisträningar och turneringar för stora och små. På vintern gör vi skidspår och på sommaren vårdar vi löpspår och sköter underhållet av badplatsen vid Hemtjärn. Vi får visst ekonomiskt stöd från Gagnefs kommun, men allt arbete i föreningen görs av frivilliga på ideell basis. Vi är c:a 350 medlemmar varav c:a 25 aktiva i styrelse och sektioner.