Föreningens verksamheter är uppdelad på sektioner sammanhållna av en huvudstyrelse.