Fotbollsplanen ligger vid klubbstugan.
Fotbollssektionen ansvarar för skötseln av både fotbollsplanen och klubbstugan under säsong.