Medlemsavgift för IK Segro 2023 är:

Familjekort: 300 kronor

Vuxen: 100 kronor

Barn: 50 kronor (under 18 år)

Föreningens bankgironummer: 5791-1802. Vi har även swish: 1234201620

Skriv namn, adress, födelsedatum, telefonnummer. Vid familjekort skriv namn och födelsedatum på alla som inbetalningen avser.

Utnyttjar du någon anläggning krävs medlemsskap.