IK Segro höll ett extra årsmöte den 10/9 2023 i Bäsna bygdegård.
Vad gäller frågan om Segros tidigare klubblokal (gamla skolan) beslutade årsmötet “behåll” enligt förslaget nedan.

Mats Fahlén utsågs av mötet som kontaktperson för den arbetsgrupp som kommer bildas.
Kontakta Arbetsgruppen för gamla skolan i Bäsna om du är intresserad av att bidra.

Tack till alla som deltog på mötet och uttryckte sin åsikt.

Här är förslaget som vann omröstningen:

Förslag “BEHÅLL”

 • IK Segro föreningsstyrelse beslutar enligt kapitel B “Övriga föreningsorgan” i IK Segros stadgar att bilda en arbetsgrupp (tillfälligt föreningsorgan).
 • Arbetsgruppen får till uppgift att:
  • förvalta fastigheten Gagnef Bäsna 114:1 (gamla klubbstugan)
  • få ekonomi i ägandet av fastigheten (minimera förluster).
  • bygga upp en buffert för oförutsedda kostnader.
 • En person i arbetsgruppen utses som ansvarig och rapporterar till IK Segro föreningsstyrelse.
 • Ingen budget eller fondering finns idag avsatt för fastigheten.
 • Frågan om försäljning av fastigheten tas upp igen på IK Segro ordinarie årsmöte 2025.
 • I händelse av att arbetsgruppen inte kan bemannas (nu eller i framtiden) eller meddelar att man inte kan lösa sin uppgift på rimligt sätt faller det på IK Segro föreningsstyrelse att besluta om hantering där förslag Sälja ovan ligger inom det mandat som extra årsmötet ger IK Segro föreningsstyrelse.
 • Beslutet att behålla sträcker sig fram till nästa beslut (tidigast årsmötet 2025). Förutsatt att IK Segro inte behöver fastigheten för sin verksamhet kvarstår den långsiktiga ambitionen att sälja.