Skidsektionen gör skidspår när snötillgången tillåter.