Föreningsstyrelsen 2022

Vi planerar att: Utfall
1 fortsätta stötta sektionerna i deras idrottsliga aktiviteter samt om möjligt stimulera till nya.
2med hjälp av sektionerna förvalta och om möjligt utveckla våra idrottsanläggningar.  
3söka tillämpliga bidrag (aktivitets-, verksamhet-, drift- och investeringsbidrag).  
4planera och genomföra Segrodagen
5anordna sommarsimskola förutsatt att vi får tag i simlärare.
6montera ny stege på flytbryggan i Hemtjärn.
7planera och genomföra bygget av ett inomhusgym i anslutning till klubbstugan.
8tillsammans med sektionerna och övriga föreningar i Bäsna arrangera Majstångsresning.

Fotbollssektionen 2022

Vi planerar att: Utfall
1Bedriva futzalträning 1 gång i veckan med lågstadieelever i en grupp samt mellanstadieelever i en annan grupp under februari-mars.
2Om intresse finns bland spelare och ledare bedriva bollek för barn 5-6 år 1 gång/vecka under sommarsäsongen.
3 Ha ett blandat flick/pojklag 7-8 år som tränar 1 gång/vecka och spelar enstaka matcher mot lokala lag. Delta i lämplig cup.
4Ha ett flicklag 9-10 år som tränar 2 gånger/vecka under sommarsäsongen samt delta i av Torsångs IF anordnad 5-manna flickserie. Delta i lämplig cup.
5Ha ett pojklag 9-12 år som tränar 2 gånger/vecka under sommarsäsongen, delta i seriespel Div.6 samt delta i lämplig cup.
6Ha ett flicklag 11-13 år som tränar 2 gånger i veckan under sommarsäsongen, delta i seriespel Div.5 samt delta i lämplig cup.
7Rekrytera flera ledare samt erbjuda utbildningar till de som är intresserade.
8Rekrytera och utbilda unga fotbollsdomare som kan döma ungdomslagens hemmamatcher.
9Under lågsäsong oktober-maj hjälpa till vid föreningsstyrelsens arrangemang.
10Under säsong, maj-oktober ha hand om städning av klubbstugan samt skötsel av fotbollsplanen.
* Vårt största hinder från ovanstående är att det kan vara brist på spelare och ledare.

Tennissektionen 2022

Vi planerar att: Utfall
1 Tennisbanan ställs i ordning under våren. Tennisplanen beräknas vara spelbar i början av maj. Viss justering av linjerna behöver göras under våren vilket ev kan fördröja starten av banan.
2 Nätet plockas ner till hösten och banan görs i ordning inför vintern. 
3Sektionen ska bedriva träning för barn och ungdomar.  
4Tennisturneringen Bäsna Open skall fortsätta att utvecklas. Vi försöker även att få fler ungdomar och barn att deltaga i turneringen.
5Hjälpa föreningsstyrelsen med arrangemang.

Ridsektionen 2022

Vi planerar att: Utfall
1 Underhålla ridbanan och marken runtomkring: 
Harvning, sladdning, kantskärning, slagning av gräs och sly. Snöplogning en gång. Se över hindermaterial. Ev byte av staketstolpar.
2 Medverkar vid föreningsstyrelsens aktivitet.
3Ordna någon aktivitet för barn:
Hopp- och dressyrträning för barn med egen ponny/häst.
Aktivitet under sportlov och höstlov i samarbete med fritids.
Barnridning vid midsommarfirande och julmarknad.
Anordna käpphästtävling. Det kommer att annonseras på IK Segros fb.
4Ordna någon aktivitet för vuxna:
Hopp och dressyrträning för vuxna med egen ponny/häst.
Luciatåg.
5Städa klubbstugan enligt schema.
* Vårt största hinder för att genomföra aktiviteter är restriktioner på grund av Covid 19.

Backsektionen 2022

Vi planerar att: Utfall
1 Backsektionen är vilande. Endast underhåll av backe och klubbstuga för att backen inte ska växa igen och klubbstugan inte förfalla.

Skidsektionen 2022

Vi planerar att: Utfall
1 Platta och göra skidspår på Byåkern och vid fotbollsplanen, samt röjning av motionsspår.
2 Skiddag i samband med sportlov vecka 9.
3Göra skidspår åt Bäsna skolan vid önskemål.
4Hjälpa föreningsstyrelsen med arrangemang.
* Vårt största hinder för att genomföra ovan är brist på snö.

Isbanesektionen 2022

Vi planerar att: Utfall
1 Huvudsakligen drifta multiarenan året runt,
-Möjliggöra verksamhet tidig vår för olika sporter.
2 Värna om sektionens framtid.
-Bevaka frågan om skolbyggnation för att säkerställa Multiarenans fortsatta funktion.
3Hjälpa föreningsstyrelsen med arrangemang.

Inomhussektionen 2022

Vi planerar att: Utfall
1Följa upp och bevaka de bidrag för gymmet vi sökt.
2 Om möjligt söka nya bidrag.
3Dokumentera och planera för vårt framtida gym.